Co powinno być typowe dla dobrego hotelu? Aby móc taki obiekt ocenić jako warty odwiedzenia trzeba spostrzec w nim szereg współdziałających ze sobą elementów.